Spojená škola Hlohovec

Spojená škola Hlohovec

Palárikova 1/A
92001 Hlohovec
IČO: 158461

Informácie o inštitúcii Spojená škola Hlohovec

 

O nás

 

SPOJENÁ ŠKOLA, Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec bola zriadená s účinnosťou od 01.09.2011 ako nástupnícka organizácia Odborného učilišťa internátneho, Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec, zriaďovateľom ktorej je Krajský školský úrad v Trnave.

Spojená škola preberá všetky práva, povinnosti a predmet činnosti Odborného učilišťa internátneho, Palárikova 1/A, Hlohovec.

SPOJENÁ ŠKOLA spája dve organizačné zložky:

Odborné učilište internátne (OUI), Palárikova 1/A, Hlohovec

Praktická škola (PŠ), Palárikova 1/A, Hlohovec

Spojená škola má uvedené súčasti: - školský internát

- školská kuchyňa

- výdajná školská kuchyňa

- elokované pracovisko Jarmočná 5, Hlohovec

- elokované pracovisko Brezová 1, Senica

Cieľ a poslanie školy:

Odborné učilište internátne ponúka žiakom praktickú prípravu v trojročných učebných odboroch v novovybudovaných priestoroch v sídle školy a vo svojich elokovaných pracoviskách. Poslaním školy je nielen odborná teoretická príprava ale predovšetkým odborný výcvik, ktorý žiaci vykonávajú v priestoroch školy a v prevádzkových pracoviskách v Hlohovci, v Senici a to účasťou na produktívnych prácach v reálnej výrobnej praxi u našich zmluvných partnerov. Túto skutočnosť považujeme za prioritu pri odbornej príprave a predpoklad pre úspešné začlenenie absolventov do praktického a spoločenského života po ich úspešnom absolvovaní školy vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu, prípadne osvedčenia o zaučení alebo zaškolení.

Praktická škola je určená pre menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B, ktorí nemajú predpoklady absolvovať OU. Škola tiež vzdeláva žiakov, ktorí dosiahli vek nad 18 rokov a neabsolvovali odborné učilište. Výuka v praktickej škole je trojročná.. Praktická škola zohľadňuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov výhradne individuálne.

Úlohou školy je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu pod odborným dohľadom pri pomocných prácach v kuchyni, pri starostlivosti o starých a chorých, pri úprave a spracovaní textílií, pri pestovateľstve, chovateľstve, pomocných prácach v obchode. U žiakov s ťažším zdravotným postihnutím činnosť zameriavame na sebaobslužné práce, rozvoj jemnej motoriky jednoduchými ručnými prácam

Učebné odbory

 

 

Krajčírky pracujú v školských dielňach, kde šijú rôzne odevy na objednávku alebo pre svoju potrebu.

 

 

Kuchári pomáhajú variť v školských kuchyniach a firmách v Hlohovci.

 

 

Cukrári pomáhajú pri pečení, zdobení v hlohovských cukrárňach.

 

Murári pomáhajú pri výstavbe a rekonštrukciách rôznych budov, domov, bytov a škôl v Hlohovci a okolí.

 

Maliari maľujú školské triedy, chodby, byty, fasády v Hlohovci.

 

Služby a domáce práce je učebný odbor, kde žiaci upratujú, varia, žehlia, perú, šijú... a vykonávajú ostatné domáce práce v školských dielňach

a prevádzkach.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Riaditeľka Zuzana Tomšíková
Zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie Ing. Vladimír Kajánek

 

  ouihc@ouihc.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit